Arkangyalolajok és használatuk

Mire való az Aura-Soma Arkangyalolaj?

Az Aura–Soma szerek 4. pillére.

Az Arkangyalolajok olyan rendkívül tiszta Energialényekhez kapcsolódnak, melyeket Arkangyal néven ismerünk.

Az Aura – Soma csak néhány Arkangyalhoz hozott létre esszenciát, ezért az angyalgyógyítással, angeológiával foglalkozók számára hiányos lehet a lista. Ami viszont szerencsés, hogy a 4 nagy Arkangyal: Michael, Gabriel, Raffael és Uriel esszenciális szere megtalálható itt.

 

Bár Arkangyalolaj viszonylag kevés van, az Aura-Soma palackok sorában az Arkangyalpalackok születését éljük, és még nincs lezárva az Arkangyalkészlet, újabb üvegek vannak születőben.

Az Arkangyalolajok használhatók az egyéni fejlődési út elősegítésére, azonban csodásan tudnak együttműködni csoportokkal, melyek a föld kollektív tudatosságának emelkedéséért dolgoznak. Az Aurának olyan finom külső rétegeit érintik meg, ami a közöshöz, a kollektívhoz köt minket, és segít, hogy jobban integrálódjunk saját Lélekcsaládunkhoz.

Hogyan használjuk az Aura-Soma Arkangyalolajokat?

Kapcsolatot hozunk létre a magasabb rendű Létezőkkel. A saját energiaszintünket „felhúzzuk”, az övékét pedig „lehívjuk”. Ne feledjük, létezésük célja minden ember segítségére lenni, legyen ez a mi szándékunk is, és ha a szándék tiszta, ezek a Létezők mindent megtesznek azért, hogy kérésünk támogatásra találjon.

Fújjuk az Arkangyalolajat Koronacsakránk fölé. Ha csoportban dolgozunk, minden résztvevő Koronacsakrája fölé. Tárjuk kezeinket az ég felé, mintha egy kehellyé formálnánk testünket. Hívjuk az angyali tudatosságot, hogy energiájával érintsen meg minket, és emelje rezgésszintünket a nekünk megfelelő módon a nekünk megfelelő szintre.

Kérjük meg, hogy ez az áldás terjedjen ki minden Létezőre a bolygón, és magára a Föld bolygóra is. Kezeinkkel, mintha szárnyak lennének, oszlassuk el az illatpermetet a Koronacsakrától indulva végig a bokáig.

Engedjük, hogy megérkezzen az energia, és ha van rá mód, merüljünk csendes meditációba, legalább pár percre, hogy megérezzük a Jelenlétet.

A webshopon minden arkangyalolajnál feltüntetjük, hogy a régi Aura–Soma könyvek mely metódusra javasolják, illetve mik a saját tapasztalataink a használatáról.

Bábity Viktória, Aura-Soma tanár és konzulens